1

2

3

4

5

6

Aanvraag verzekering van uw recreatiewoning

  Gegevens woning

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

  Eigenschappen woning

*Indien de bouwaard afwijkt, dan kunt u contact met ons opnemen voor een offerte.

 

Opstal

Inboedel

Extra Uitgebreid

 

Genoemde premies zijn per jaar inclusief 21% assurantiebelasting en exclusief eenmalige administratiekosten van € 25,-.

  Premie

Ingangsdatum

Betaling

Betaalwijze

De verzekeraar brengt eenmalig € 25,- administratiekosten in rekening.

  Overig

Is ooit aan u een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

Heeft u de laatste 5 jaar (diefstal) schade aan of met een woning of inboedel geclaimd?

Vorige verzekeringen

 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de afgelopen 8 jaar) van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering? Ook strafbare feiten die tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot, of transactie) vallen hieronder:

Opzeggen huidige polis

De opzegbrief voor uw huidige verzekering kunt u hier downloaden.

  Aanvragen